Anmäl er här!
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Ljusdals Idrottsförening

VÄRDEGRUND OCH RIKTLINJER FÖR LJUSDALS IF

 

Ljusdals IF:s värdegrund sammanfattas i våra nyckelord och i vår Uppförandekod som beskriver hur vi förhåller oss till andra och varandra – både på och utanför fotbollsplanen. Värdegrunden genomsyrar hela föreningen och berättar inte bara vad vi tycker utan även hur vi agerar.

 

Vår ambitionsnivå är hög, men målet är tydligt – Ljusdals IF ska bidra till en fotboll som präglas av sportmannamässigt uppförande och rent spel. Det är så viktigt att det står över de sportsliga resultaten, samtidigt som det är vår övertygelse att ett schysst agerande går hand i hand med idrottslig utveckling och framgång. Vi är sympatiska och har en vänlig ton både på och utanför planen – gärna med glimten i ögat och med en stor portion humor och självdistans. Klarar vi detta är det viktiga steg för att leva upp till vår värdegrund.Ljusdals IF:s värdegrund

 

Värdegrunden bidrar till att skapa en kultur som ger trygghet och som stärker banden mellan föreningens spelare och ledare, men även relationerna till föräldrar, publik, sponsorer och olika samarbetspartners. Våra värderingar förenar oss, påverkar vårt sätt att vara och stödjer oss i att vara en attraktiv förening.

 

Vår värdegrund innefattar våra tre nyckelord, vår uppförandekod och riktlinjer för träning och spel och ger utgångspunkter för hur spelare, ledare, föräldrar och supporters ska agera.

 

Värdegrunden hjälper oss att nå vår målsättning att vara så många, så länge och så bra som möjligt, Vi vill vara en förening som inte bara fostrar och utvecklar fotbollsspelare utan även harmoniska individer och vara en miljö där man på lika villkor kan träffas oavsett nationalitet, kön, religion, kultur och sexualitet

 

 

Våra nyckelord

 

SCHYSST

I Ljusdals IF respekterar vi varandra och uppträder schysst mot tränare, spelare, motståndare, domare och publik. Vi utbildar våra spelare i beteendefrågor samt i hur vi bemöter varandra och andra.

 

ROLIGT

En grogrund för att utvecklas är att ha roligt, spelare som har roligt spelar också fotboll längre och når längre i sin utveckling. Vi vill erbjuda en lustfylld, lärande och utvecklande miljö. Vi är övertygade om att det kommer att bidra till spelare som vill spela fotboll längre samtidigt som de kommer kunna bli bättre som spelare.

 

TILLSAMMANS

Ljusdals IF vill att vi tillsammans med alla som är involverade i verksamheten bidrar till att vi är en trygg plats där människor, oavsett bakgrund och personlig situation, finner ett sammanhang och en tillhörighet. Varje ledare har som uppgift att uppmärksamma de barn, ungdomar och vuxna som är med i respektive lag. Vi tar avstånd från alkohol, droger och doping. Föreningen har en viktig roll där alla som finns i föreningens verksamhet ska få synas. Vi har också ett ansvar gentemot spelare och föräldrar att informera och utbilda i klubbens värderingarVår uppförandekod för hur vi ska agera på och utanför plan:

 

En Ljusdalspelare uppträder schysst och ”filmar” inte och försöker inte heller på annat sätt vinna fördelar genom ett felaktigt beteende. I Ljusdals IF uppmanar vi aldrig till fult spel.

Ibland gör fotboll ont – men vi ligger bara kvar om vi är skadade. Vi försöker att så fort som möjligt spela vidare för att på så vis hjälpa både det egna laget och domaren. Ljusdals IF står bakom den praxis som ger ansvaret till huvuddomaren att blåsa av spelet om en spelare ligger skadad. Inom ungdomsverksamheten uppmuntrar vi till att bollen spelas över ”linjen” vid skada.

• Vi visar alltid respekt för våra motståndare och ledare. Vi hälsar på domare och motståndare före match och tackar efter.

• Vi har ”stil” på och utanför planen – som spelare och ledare i Ljusdals IF är vi föreningens ansikte utåt och tänker på hur vi beter oss när vi interagerar med andra, såväl i samband med fotbollen men också i andra sammanhang. Inom hela klubben bemöter vi varandra på ett trevligt sätt och hälsar när vi ses.

• Språket på och utanför planen är fritt från svordomar, rasistiska uttalanden, hån, hot och könsord. Vårt positiva sätt att kommunicera inkluderar även hur vi uttrycker oss på olika sociala medier.

• Vårt kroppsspråk är positivt och vi visar uppskattande gester mot medspelare, motspelare eller domare.

• Kan vi så hjälper vi domaren i sitt arbete och vi respekterar alltid dennes uppfattning och beslut.

• En Ljusdalspelare eller ledare undviker att uttala sig kritiskt om föreningen, föreningens ledare, spelare och motståndare i media, utan för sådan vidare till styrelsen.

• I Ljusdals IF visar vi hänsyn mot varandra och alla former av mobbing är förbjudna. Om det sker finns en tydlig handlingsplan i vad som görs för att hjälpa både de som drabbas, men även de som utövar mobbing.

• I Ljusdals IF behandlar vi alla lika, oavsett kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionsnedsättning, religion och annan trosuppfattning, ålder och könsidentitet.

Vi har ett trevligt bemötande och uppträdande där inga former av trakasserier och liknande hör hemma. Vi förväntar oss ett stort civilkurage och att spelare och ledare skall säga ifrån om man ser att någon blir utsatt. Att säga till en ledare eller annan person i föreningen när någon utsätts för trakasserier och/eller mobbing är alltid rätt, det är den som trakasserar eller mobbar som gör fel.

Vi tar avstånd från alla typer av dopning och arbetar i olika sammanhang förebyggande i frågorna.

• Ljusdals IF motsätter sig alla former av ”matchfixning” och verkar för fair play.

• Ljusdals IF är en drogfri förening som tar ett socialt ansvar för sina spelare och ledare. Alla inom klubben har därför ett ansvar att arbeta alkohol- och drogförebyggande. Ledare och spelare är aldrig påverkade av alkohol då man representerar föreningen *, detta gäller även bakrus. I Ljusdals IF´s verksamhet har vi nolltolerans mot att röka i anslutning till verksamheten, och ledare bör undvika tobak och snus vid umgänge med barn och ungdomar.

* I förekommande fall kan undantag ges vid exempelvis årsfester eller liknande, dock givetvis under förutsättning att man är över 18 år.Som ett stöd för dig som ledare i föreningen har vi nedan listat ett antal exempel på kränkande särbehandling samt trakasserier som inte är okej under, och i samband med, idrottsutövning i Ljusdals IF.

Upplever eller observerar vi som representanter i och för föreningen något som finns beskrivet i listan, eller något liknande, behöver vi agera via samtal med berörda personer och/eller rapportering till representant för Ljusdals IF´s styrelse:

 • Pornografiska bilder, ord med sexuell anspelning, nedsättande skämt om det kön, sexuell läggning eller etnisk bakgrund som en person tillhör – och som rimligen kan uppfattas som stötande eller sårande.

 • Ovälkomna sexuella anspelningar; blickar, visslingar eller kommentarer om utseende.

 • Ovälkomna förslag till eller krav på sexuella tjänster.

 • Ovälkommen fysisk kontakt; från avsiktlig och onödig beröring, klappar och nyp till våldtäktsförsök.

 • Nedsättande eller rasistiska tilltal eller uttalanden

 • Bilder med kränkande innehåll

 • Uttalanden i samband med religionsutövning

 • Lappar, meddelanden, SMS eller e-post med kränkande innehåll

 • Utfrysning

 • Förtal p.g.a. religion, etniskt ursprung, funktionsnedsättning eller sexuell läggning är också kränkande särbehandling och regleras i diskrimineringslagarna.

 • Sabotera och försvåra arbetet för andra

 • Ryktesspridning

 • Undanhållande av information

 • Förlöjligande eller osynliggörandeArbetssätt

Styrelsen utser årligen ansvariga att informera och utbilda ledarna, föräldrarna och andra berörda om LIF-manualen. Ledarna har sedan ett tydligt ansvar att både verka efter verksamhetens värdegrund, uppförandekod och riktlinjer, och att föra en kontinuerlig dialog med aktiva och föräldrar kring vad som gäller. En god kommunikation borgar för en bra utveckling och mindre frågetecken från spelare och föräldrar.

Om spelare eller ledare uppenbart bryter mot det som är fastlagt kommer föreningen att föra en dialog med vederbörande i syfte att utbilda denne i vad som förväntas av en LIF spelare eller LIFledare. Om beteendet upprepas kan det bli aktuellt med avstängning eller att man får avsluta sina aktiviteter i föreningen.

Fokus läggs på att arbeta för en trevlig och positiv miljö där spelare och ledare kan växa. Vi har ett ansvar för varandra och en grund för detta är en god kommunikation mellan alla involverade – spelare, ledare, föräldrar och föreningsansvariga. Ledarna har en synnerligen viktig roll för att skapa ett positivt utvecklingsklimat som präglas av samarbete. Att tillhöra Ljusdals IF ska innebära både bästa tänkbara fotbollsutbildning/-utveckling och en god social utveckling. Även föräldrarna till aktiva i vår barn- och ungdomsverksamhet är betydelsefulla i sammanhanget – såväl för att själva följa värdegrunden och uppförandekoden som att hjälpa och förbereda sitt barn eller sin ungdom att förstå vad som gäller.